Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Niedziela 16 czerwca 2019 roku Albiny, Anety Odwiedziło nas: 8282278 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Menu przy wyszukiwarce
Wyszukiwarka
word słupskword słupskword słupskword słupskword słupskword słupskword słupskword słupskword słupskword słupskword słupskword słupskword słupsk
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
jakie czynniki najbardziej wpływają na Pani / Pana poczucie bezpieczeństwa w ruchu dorogowym?
Oznakowanie poziome i pionowe dróg
zachowanie innych uczestników ruchu drogowego
zmiany organizacji ruchu
częste i wnikliwe kontrole drogowe
budowa nowych dr.óg ( obwodnice, ringi, autostrady)
natężenie ruchu
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 25 czerwca 2019 r.


zobacz więcej

Najbliższy termin kursu reedukacyjnego: 28 - 29.06.2019 r.


zobacz więcej

Kierowanie ruchem drogowym: 11.06.2019 r.


zobacz więcej

Ochrona Danych

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)
 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku,
ul. Mierosławskiego 10,
reprezentowany przez Dyrektora.

 

Kontakt:

listowny – WORD Słupsk, ul. Mierosławskiego 10, 76-200 Słupsk

telefoniczny – 598482130

e-mail – sekretariat@word.slupsk.pl
 Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z decyzją Dyrektora, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku powołał na Inspektora Ochrony Danych Panią Małgorzatę Ozimek, z którą można kontaktować się poprzez email: iod@word.slupsk.pl

 


Cele i podstawy prawne przetwarzania

Podmiot danych

Cele przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania

Osoby egzaminowane

 • przeprowadzenie procesu egzaminowania

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

Pełnomocnicy osób egzaminowanych

 • zapisanie na egzamin lub zmiana terminu egzaminu w imieniu osoby egzaminowanej

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

Uczestnicy szkoleń

 • przeprowadzenie szkolenia

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.);

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz.2195,z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1834,z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. 2018 r. poz.663, z późn. zm.);

Uczestnicy konkursów

 • przeprowadzenie konkursu

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

Klienci OSKP

 • przypomnienie o terminie kolejnego przeglądu technicznego pojazdu

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

Kontrahenci

 • wykonanie usługi

 • wykonanie umowy

Partnerzy

 • realizacja wspólnej inicjatywy

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora


Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powyższymi aktami normatywnymi lub celu podpisania umowy oraz wzięcia udziału w konkursie jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym jest dobrowolne, a ich przetwarzanie przez WORD Słupsk następuje po uzyskaniu Pani/Pana pisemnej zgody. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 


Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 2. WORD Słupsk nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   


Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2008 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku.
 


Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

  prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.

   
Do góry